INFRARAKENTAMISEN LAADUNVALVONTAA JA TESTAUSTA
VAKAALLA AMMATTITAIDOLLA

Kiviainesten CE-merkintään liittyvät konsultointipalvelut ja testaukset:

Opastus oikeiden tutkimusten suorittamiseen, Laatukäsikirjat  ,Ce-asiakirjat…

Kiviainesten tutkimukset:

Näytteen otto, Murskaus ja rikotus laboratoriossa, Kiviaineksen radioaktiivisuus…

Maa- ja kiviainesten geotekniset tutkimukset:

Humuspitoisuus, Rakeisuuden määrittäminen…

Asfalttipäällysteiden tutkimukset:

Porapalanäytteiden otto, Päällysteen paksuus, Asfalttimassan tiheys…

Kenttälaboratoriopalvelut:

Murskaus- ja päällystystöiden laadunvalvonta ja -ohjaus työkohteessa…

Tiiviys- ja kantavuusmittaukset:

Tiiviys- ja kantavuuskokeet…

9

Maa- ja kiviainesten testaus

9

Ohjaus vaadittavien tutkimusten suorittamiseen

9

Kiviainesten Ce- ja FI- merkinnät laatujärjestelmineen

JLab Oy – PANK-hyväksytty testausorganisaatio.

Olemme tarkka ja tehokas, vuonna 2020 perustettu infrarakentamisen laadunvalvontaan ja materiaalien testaukseen keskittyvä yritys.

Perustajamme ovat työskennelleet alalla pitkään ja naamat sekä nimet ovat varmasti monille tuttuja.

Omaamme useamman vuosikymmenen kokemuksen infrarakentamisen laadunvalvonta- ja testaustyöstä alkaen pientalojen pohjatöiden tiiveysmittauksista aina kansallisesti merkittävien moottoritie,- junarata- ja lentokenttähankkeiden laadunvalvontaan.

Päälaboratoriomme sijaitsee Vantaalla ja liikuteltavat kenttälaboratoriotamme ovat kuljetettavissa työkohteisiin.

Käymme työkohteissa ympäri maata konsultoimassa, ottamassa näytteitä ja tekemässä tiiveys- ja kantavuusmittauksia.

Yrityksemme osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin laboratorioiden välisiin rinnakkaistestauksiin laadunhallintajärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kun haluat olla varma laadusta

ja  tehokkuudesta

JLAB tarjoaa ripeää tuotannon aikaista laadunvalvontaa ja -ohjausta paikan päällä työkohteeseen tuotavan kenttälaboratorion avulla.

Laskutustiedot

Verkkolaskun osoitteemme:
003731327276

Y-tunnuksemme:
3132727-6

Verkkolaskun operaattorimme: 
Maventa

Operaattorin välittäjäntunnus:
003721291126

Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Sähköpostilaskuosoite:
invoice-31327276@kollektor.fi

Paperiset laskut tulee lähettää osoitteeseen:
JLab Oy
31327276
PL 100
80020 Kollektor Scan

JLab Oy | Päälaboratorio: Katriinantie 15, 01530 Vantaa

etunimi.sukunimi@jlab.fi